آنتن مرکزی

در ساختمان‌های بزرگ برای جلوگیری از نصب آنتن برای هر واحد و جلوگیری از بد شکل شدن بام مجتمع مسکونی و جلوگیری از افزایش کابل‌های ورودی به ساختمان از طریق پشت بام از سیستم آنتن مرکزی استفاده می‌شود.

در ساختمان‌های بزرگ برای جلوگیری از نصب آنتن برای هر واحد و جلوگیری از بد شکل شدن بام مجتمع مسکونی و جلوگیری از افزایش کابل‌های ورودی به ساختمان از طریق پشت بام از سیستم آنتن مرکزی استفاده می‌شود.

آنتن مرکزی در حالت کلی به سیستمی مجتمع متشکل از تجهیزات دریافت، تقویت، تقسیم و انتقال سیگنال‌های تلویزیونی گفته میشود که برای تامین سیگنال‌های مطلوب تلویزیونی آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، راه اندازی می‌گردد

مزایای سیستم‌های آنتن مرکزی

۱ – جلوگیری از نصب آنتن‌های متعدد بر روی پشت بام یا بالکن طبقات

۲ – تامین سیگنال با قدرت متناسب با واحد‌های هر یک از طبقات ساختمان و جلوگیری از ایجاد نویز .

۳ – مقرون بصرفه بودن

۴- تعمیر و نگهداری آسان

۵ – تامین تصاویر شبکه‌های مختلف با کیفیت یکسان

۶ – امکان ایجاد شبکه مختص تلویزیونی برای ساختمان یک سیستم آنتن مرکزی به واحد گیرنده و واحد توزیع

    درباره ماخدماتتماسفروشگاه