اطلاعات مربوط…

کندانسور چیلر

کندانسورهای چیلر معمولا در چیلر تراکمی هوا خنک (چیلر هوایی) و چیلر تراکمی آب خنک (چیلر آبی) کاربرد دارند که در نوع هوا خنک با استفاده از هوای دمیده شده فن ها و در نوع آب خنک توسط آب برگشتی از برج خنک کننده و در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای عمل گرفتن حرارت از مبرد داغ و تبدیل آن از حالت گازی به حالت مایع را بر عهده دارند. در صنعت تهویه مطبوع و تبرید چنانچه کندانسور آبی در چیلری استفاده شود به آن چیلر آب خنک و اگر نوع هوایی در چیلری استفاده شود، به آن چیلر هوا خنک گفته می شود.

 

کندانسورهوایی(هواخنک)

در کندانسور هوایی ، فن هوا را از روی کویل عبور داده و آن را خنک می کند تا سیال درون کویل حرارت خود را از دست بدهد. در نوع هوایی ، لوله ها (کویل) دارای پره یا Fin بوده و هوا به کمک فن روی لوله ها جریان پیدا می کند. در این نوع برخلاف نوع آبی به تجهیزاتی مانند برج خنک کننده نیازی نیست و هوای عبور داده شده از روی لوله ها، حرارت را از سیال داغ می گیرد و به هوای اتمسفر منتقل می کند. در این نوع برخلاف نوع آبی و تبخیری خطر رسوب و زنگ زدگی تجهیزات وجود ندارد.

 

 

کندانسور آبی(هوا خنک)

در کندانسور آبی پس از اینکه آب خنک کاری، حرارت سیال داغ را گرفت به برج خنک کننده ارسال می شود تا در برج مجددا خنک شده و به کندانسور برگردد تا سیکل خنک کاری دائما تکرار شود.

اواپراتور آبی

اواپراتور آبی از نوع ( شل تیوب ) مجهز به فین های آلومینیومی داخل تیوب ها

برج خنک کننده

برج های فایبر گلاس در دو مدل مکعبی و گرد ( جریان مخالف دار ) با ظرفیت 20تن الی 1000 تن

استفاده از فن های طرح زیلابک برای کندانسور و راندمان بهترو صدای کمتر

آنتن فریز

پرشر سوئیچ

شیرانبساط

شیربرقی

کنترل روغن

    درباره ماخدماتتماسفروشگاه