حیطه فعالیت ما

وظایف سيستم مدیریت گروه هوشمند ساختمان   

POWERBMS

 

طراحی ، تولید ، فروش ، اجراء ، خدمات تامین ونگهداری

 

 • سیستمهای تهویه مطبوع و تأسيسات سرمایش و گرمایش.
 • سیستم خانه هوشمند
 • سيستمهای کنترل تردد ودربهای اتوماتیک.
 • سيستمهای نظارت تصویری و دوربین مدار بسته.
 • سیستم آنتن مرکزی
 • تجهيزات اندازه گيری و ميترها.
 • سيستمهای روشنایی
 • سيستمهای اعلام حریق و اطفاء حریق.
 • سيستمهای امنيتی و حفاظت پيرامونی.
 • طراحی داخلی
 • بازسازی

از سیستم اجرائی “ POWERBMS ” در اکثر ساختمانها برای کنترل تأسيسات گرمایش و سرمایش، روشنایی و کنترل تردد بهره برداری می شود. اما این سيستمها به دليل استفاده از پروتکلهای استاندارد و معماری مبتنی بر استانداردهای شناخته شده، امکان لينک شدن با کليه سيستمها و شکل دهی یک مدل کنترل مجتمع برای همه اجزاء قابل کنترل در ساختمان را ایجاد می نماید. اجرای چنين سيستم جامعی در یک ساختمان واقعاً آن را به یک سازه امن وهوشمند تبدیل خواهد کرد که باعث کاهش ٣٠ درصدی در مصرف انرژی ساختمانها می شود واستفاده از سيستمهای یکپارچه نسبت به سيستمهای مجزا ١٥ درصد قابليت بالاتر ایجاد می کند.

  درباره ماخدماتتماسفروشگاه